Logotypy a značky

Ačkoliv firemní značka - logo, není tím jediným čím se vizuálně od sebe jednotlivé organizace odlišují, je nepochybně tím prvním, co je nutné vyřešit, má-li se zadat do tisku výroba firemních tiskovin, navštívenek, katalogů apod.
Navržená značka ovšem musí splňovat určitá pravidla a to jak po grafické tak i technické stránce. Každá technologie výroby má svá omezení proto je nutné již dopředu v grafickém manuále připravit řešení různých situací, které mohou při práci se značkou nastat. Těmito pravidly by se měl majitel značky řídit proto, aby udržel jednotný vizuální styl společnosti, tzv. corporate identity, "na uzdě".

Služební tiskoviny a katalogy

Jednotný styl hlavičkových papírů, obálek, navštívenek a katalogů působí vždy dobrým dojmem. Pro své zákazníky připravujeme všechny druhy tiskovin od těch základních, po firemní katalogy a brožury, včetně předtiskové přípravy i dozoru při výrobě v produkční tiskárně.