Orientační značení

Současným trendem v navrhování orientačního značení v administrativách je snadná a rychlá obměna informací uživatelem.

Pro dveřní značení se v současnosti nejvíce využívají AL tabulky k zakládání formátů A4,A5,A6 apod. Zde je výměna snadná, neboť každá kancelář si může provést výměnu nebo dočasnou změnu ihned. Grafika je přitom chráněna krycí čirou slídou.Zákazník má u nás na výběr ze dvou typů profilů: Inzertz s plastovými bočnicemi a Curvo plus s nerezovými koncovkami. Oba typy splní totéž, rozdíl je pouze v designu.


Dveřní tabulky lze pochopitelně zhotovit rovněž z lamelového systému Module plus, který je stále nenahraditelným systémem při konstrukci větších orientačních a směrových panelů.


indoor.pdf


outdoor.pdf
Příklady z realizací naleznete ve složce Fotogalerie, případně si zde můžete stáhnou technické listy k systému Module plus.

Bezpečnostní značení

Často je v souvislosti se zadáváním výroby orientačního značení požadováno také značení bezpečnostní. To může být zhotoveno přímo na tabulky/lamely některého z výše uvedených systémů, nebo jako zcela samostatný typ značení.

Je možné využít fotoluminiscenční materiály ve formě desek nebo samolep na označení únikových cest a východů, označení požárních bodů apod. Dodávané materiály splňují normu DIN 67510.

Lze dodat i další typy bezpečnostního značení, jako jsou žluto/černé nebo červeno/bílé pásky, protiskluzné pásky apod.