Polep vozidel a prodejních výloh

Samolepící folie, která je stále základním prvkem, pro zhotovení reklamy nebo označení na vozidla, výlohy, dopravní značky apod. nebyla stále překonána. Dnes je sice ve větší míře využíváno potištěných folií, ovšem jednoduché nápisy jsou stále zhotovovány formou výřezu z barevných folií. Pro exteriérové aplikace doporučujeme polymerické folie Avery 700 s životností 5-7let, u kterých nedochází k tak výrazným rozměrovým deformacím jako u levných monomerů.

Předpokladem dobrého výsledku je kvalitní grafický návrh, aplikovaný a přizpůsobený konkrétnímu prostředí. K tomu nám slouží zhotovená fotodokumentace vozidla či objektu, do které je implementován uvažovaný typ označení. Je tak ještě před samotnou výrobou možné případné nedostatky upravit, aby byl výsledek co nejlepší.

Informační a orientační systémy

V administrativních budovách i areálech podniků, stejně tak jako v obchodních centrech, tedy všude tam, kde je neustálý pohyb většího množství lidí, musíme řešit otázku jejich rychlé orientace v prostoru. Pro tento účel vždy připravujeme grafickou studii, v které se snažíme najít optimální řešení přizpůsobené architektuře dané budovy. Součástí studie je položkový rozpočet. Podrobnosti k nabízeným systémům naleznete na stránce Orientační značení. Zvláštním typem informačního značení jsou panely umístěné do dřevěných stojanů, které vyrábíme pro CHKO, NP, úřady či ZOO.