Fotogalerie | Design | Štěpán Záruba

AOPK a ČSOP

Společně se zahájením prací na značení chráněných území pro odbor ŽP v Ústeckém kraji v roce 2006 byla započata spolupráce také se Správou CHKO v Litoměřicích i s přidruženými ZO ČSOP. Z počátku šlo o grafická zpracování infotabulí a jejich výrobu pro osazování na stávající pozice v krajině. Později přibyly požadavky na kompletní dodávky včetně výroby a montáže nových dřevěných stojanů, v případě naučné stezky na Rané (2021) spojené s návrhem a výrobou interaktivních prvků.

 
×