Fotogalerie | Design | Štěpán Záruba

OPS Blanský les - Netolicko

Úspěchem ve výběrovém řízení na dodavatele 29 ks setů zastřešení a informačních stojanů pro oblast západně od Český Budějovic se nám v roce 2013 otevřela možnost sice jednorázové, ale o to zajímavější práce, spojené s pobytem v krásném prostředí jižních Čech. Výroba dřevěných zastřešení i stojanů probíhala u nás v Českém Švýcarsku a vše bylo dovezeno a uskladněno v obci Křemže, která se stala na čas naším výchozím bodem pro plánované montážní práce. V následujících pěti letech byly prováděny dle smlouvy kontrolní prohlídky a případné dílčí opravy. Během těchto let bylo potřeba oprav minimálně, stejně jako poničení lidmi bylo jen drobné charakteru, spojené s obvyklým užíváním mobiliáře.

 
×