Fotogalerie | Design | Štěpán Záruba

Město Krásná Lípa

V Krásné Lípě a blízkém okolí jsme se poprvé intenzivněji začali pohybovat v roce 2011 v souvislosti s realizací zakázky na výrobu dřevěných informačních stojanů pro místní OPS České Švýcarsko u jehož vzniku stálo také vedení města. Ve spolupráci s Ing. Arch Evou Cerhovou byl realizován jednoduchý orientační systém pro objekt radnice (2014), i pro objekt OPS ČŠ (2007). V roce 2018 jsme byli požádáni o rekonstrukci městských směrovníků. Místo dubových směrovek, byla nově zvolena vodovzdorná překližka. Frézované písmo zůstalo zachováno. Po čtyřech letech bez údržby bylo v roce 2022 nutné u většiny směrovek obnovit vnější nátěr, vyměnit poškozené směrovky, popř. doplnit nové informace. Doporučili jsme obnovu nátěrů provádět alespoň 1x za dva roky a upravit odtokové podmínky ve sloupu v místě spodních dvou "pater" směrovek, kde se častěji vytváří plíseň rokládající dřevo směrovek.

 
×