Fotogalerie | Design | Štěpán Záruba

Ústecký kraj

Výrobu a instalaci mobiliáře pro označení hranic zvláště chráněných území (ZCHÚ), evropsky významných lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí zajišťujeme pro Ústecký kraj od roku 2006. Po více než 16 letech máme nainstalováno cca 150ks informačních stojanů a podobné množství sloupků se smaltovaným znakem a specifikací ZCHÚ (PR,PP). Součástí je také instalace hraničních sloupků a pruhové značení na stromech. Kraj máme proježděný křížem krážem a na mnoha místech jsme již byli mnohokrát. Během uplynulých let se prováděly potřebné opravy nátěrů, výměny poškozených nebo dožitých částí konstrukcí nebo byly vyměněny informační tabule za nové s jinou grafikou i obsahem. Podrobná dokumentace o umístění mobiliáře včetně GPS je důležitá pro plánování následné údržby a obnovy jednotlivých prvků značení.

 
×