Fotogalerie | Design | Štěpán Záruba

ČVUT

Detašované pracoviště ČVUT - fakulty FD a FJFI zahájily svoje působení v Děčíně v roce 1995. V témže roce jsme vyrobili první typy orientačního značení. První orientační tabule ve vestibulu budovy byla z ekonomických důvodů jen plastová, dveřní tabulky už hliníkové. Velmi brzo bylo rozhodnuto, že celý infosystém budou tvořit hliníkové lamely s dlouhodobou použitelností a označení vně budovy bude nerezové. Obojí bylo jistě správné rozhodnutí, neboť základní prvky značení jsou zde dodnes, pouze se graficky či rozměrově upravovaly podle potřeby. Pro ČVUT jsou realizovány rovněž reklamní plachty, roll-upy, polepy vozidel nebo bylo také zrekonstruováno otočné prizma na fasádě z roku 1980.

 
×