Fotogalerie | Design | Štěpán Záruba

ČEZ

V letech 1997-2003 byly pro 28 objektů Severočeské energetiky a.s. (SČE) vyrobeny a instalovány orientační systémy, jejichž materiálový základ slouží v budovách do dnes. Spolu se začleněním SČE pod skupinu ČEZ pak došlo v roce 2007 k rozsáhlé úpravě grafiky podle platného grafického manuálu. Díky variabilitě a upravitelnosti prvků značení a jistě také díky naší spolehlivosti je možné i po tak dlouhé době systémové značení nadále používat. Spolu se značením byly v průběhu let dodávány i zásobníky na tiskopisy pro obchodní kanceláře, nástěnky i popisové tabule. Zajišťujeme také servis grafického označení vozového parku resp. polepy vozidel.

 
×