Fotogalerie | Design | Štěpán Záruba

Liberecký kraj

V rámci projektu „Implementace soustavy Natura 2000 v Libereckém kraji“ bylo na podzim roku 2014 vyrobeno a nainstalováno 195 kusů hraničníků v požadovaném provedení, tj. smaltované tabulky s dlouhodobou trvanlivostí (více jak 100 let) umístěné na dřevěných podkladních deskách ve tvaru pavézy a dřevěných sloupcích s FeZn kotvou do betonu. Součástí značení bylo také 32 km pruhového značení na stromech.

 
×